På dette nettstedet kommer du til å få muligheten til å lese og lære alt du behøver om Fujitsu-Siemens. Du kommer til å finne informasjon om konsernet sin bakgrunn, hvordan det ble startet opp. Altså historien bak det gigantiske japansk-tyskeide firmaet. Du kommer også til å få muligheten til å lese om både Fujitsu og Siemens og hvordan disse to konsernene slo seg sammen. Først kommer historiene om begge konsernene i de første sidene, altså de separate historiene. Før det etter det flyttes over til sammenslåingen mellom disse. Hva årsakene bak det var, hva målsettingen var, og til slutt hvorfor det ble avsluttet i 2009.

Så skal vi videre se på de ulike produktene til selskapet, hva de har satset på, hva de ikke har satset på. Hva som har vært vellykket og hva som ikke har vært vellykket. Det er en historie bak som er verdt å vite bak selskapet, med tanke på at det er to selskap fra to ulike kontinent som ble slått sammen. Alle som har en interesse i teknologi vil finne disse artiklene interessante. Tør å påstå at folk med en businessinteresse har også noe å boltre seg i her. All historie som dreier seg om krysskontinentale samarbeid og sammenslåinger er verdt å vite noe om. Og, når det først ble avsluttet, så kan det være interessant å vite faktorene bak, å dra en lærdom av det om det finnes noe å lære av. Eller om det i det hele tatt kollapset, eller om det rett og slett ble avsluttet gjensidig.

Dette skal du få lese om på de neste sidene.

Engasjer deg!

Er du også interessert i klimaendringer og is-smelting?

Siri Kalvig og Erik Langaker har utviklet en system som varsler når isfjell truer i Barentshavet. Dette skal være til hjelp for oljenæringen, men kan også brukes av andre industrier, forskning etc. Les mer i Stavanger Aftenblad.