terminate-the-mergerDen formelle kontrakten mellom de to selskapene var ment til å gå ut i 2009, så det var et naturlig punkt for dem å se på samarbeidet de imellom. På dette tidspunktet så var Fujitsu Siemens aktive i 36 land og hadde over ti tusen ansatte og omsetningen lå på 6,6 milliarder euro. Det ble annonsert i november 2008 at Fujitsu ville kjøpe ut Siemens sin andel i fusjonen for å angripe PC-markedet som IBM og HP hadde sterk kontroll over. Siemens ble kjøpt ut for nesten 450 millioner euro i 2009 og Fujitsu forklarte overtakelsen med at de for øyeblikket kun hadde en ensifret andel av markedet, og ved dette kjøpet så satte de seg mål om å ha en tosifret andel.

Dette var noe som var spekulert i tidligere at var målet med fusjonen siden Siemens egentlig hadde andre interesser uten PC-markedet. Siemens hovedfokus kommer til å ligge på industri, energi og på helsesektoren. Samtidig, som vi nevnte tidligere, så var Fujitsu ambisiøse i sin målsetning og så på fusjonen som en plattform for å øke deres omsetning og profil i Europa. Det er jo slik forretningsverdenen fungerer, hvor fusjoner skjer for å gjøre begge parter sterkere og som er i begge partenes interesser. Da man ser at partnerskapet har kommer til ende, så ser man på hva som er den mest effektive løsningen for begge parter.

Så man kan jo se at samarbeidet ikke kollapset i så måte, men heller at det kom til en naturlig stopp for begge parter i forhold til hva deres videre ambisjoner var, slik som forklart ovenfor. Dette til tross for at fusjonen i stor grad var en suksess og selskapets posisjon i det europeiske markedet var sterkt. Overtakelsen var planlagt til og ble også fullført den 1 april i 2009. Selskapets navn ble forandret til Fujitsu Technology Solutions.