siemensMens Siemens fortsatt var under navnet Siemens Schuckert så brukte de arbeidskraften fra de internerte fangene i konsentrasjonsleirer. Selskapet eide sågar en fabrikk i konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Under de siste årene av krigen, da store deler av Tyskland ble bombet av allierte krigsfly, så traff de også Siemens sine fabrikker og virksomheter. Selskapet flyttet til mer avsidesliggende steder for å ikke bli truffet av bombene fra flyene, dette for å sikre videre viktig krigsproduksjon, og for å redusere risikoen for økonomisk tap. Det økonomiske tapet for Siemens under og etter krigen var massive og de mistet 2.58 milliarder tyske mark, eller nesten 75 prosent av deres eiendeler. De flyttet til en så stor grad at ifølge arkivene og offentlig informasjon så fantes det nesten 400 alternative fabrikker og produksjoner ved slutten av krigen. Det var en generell lav standard i fabrikken for arbeiderne, hvor underernæring og dødsfall ofte forekom.

Et interessant faktum med tanke på fremtidig samarbeid er at en ansatt av Siemens, John Rabe, har blitt kreditert med å redde mange kinesiske liv under Nanking-massakren, hvorpå han senere sterkt kritiserte de japanske styrkenes handlinger i Nanking.

Siemens fortsatte etter krigen med sin utvidelse og fikk i 1966 sitt nåværende form og navn, Siemens AG. Selskapet hadde nå sin base i Bayern og begynte å produsere en mengde ulike produkter som datamaskiner, vaskemaskiner og pacemakere. De utvidet også sin forretningsinteresse til andre områder og tok over deler av det britiske forsvars- og teknologi-selskapet Plessey, og fikk dets avionikk, radar og trafikk kontroll selskap. I 1991 så ervervet Siemens Nixdorf Computer AG, som var et datamaskinselskap og ga det navnet Siemens Informationssyteme AG for å produsere PC-er.

Siemens har som du kan se interesser og produksjon i mange områder, langt flere enn hva som er nevnt her, men det er denne delen av Siemens som fusjonerte med Fujitsu som er av interesse og som du kan lese mer om på de neste sidene.