Søknad og utbetaling av penger går raskt. Det neste viktige spørsmålet er da hvor fort pengene må betales tilbake? Tilbakebetaling er like viktig, og kanskje viktigere, enn utbetaling. Banken forteller deg hvor lang tid det tar før alt er tilbakebetaling. Du er med i denne forhandlingen og i de aller fleste situasjoner er det du som bestemmer dette. Du påvirker derfor tilbakebetalingstiden. Husk at jo raskere du betaler tilbake jo billigere er lånet. Jo tregere du er til å betale tilbake jo dyrere blir lånet.