Hopp til innholdet
Fujitsu-Siemens » Blogg » Fujitsu laptop

Fujitsu laptop

I Fujitsu-Siemens arbeides det med bærekraftige løsninger. Endringer fører til tilpasning med å redusere negative fotavtrykk. Ved å kartlegge og ha en god oversikt over IT-utstyret kan det jobbes mot en mer bærekraftig hverdag. Dette er til gode for fremtidige generasjoner, ved å tenke grønt.

Den bærekraftige tenkemåten

For å oppfylle vilkårene for den bærekraftige tenkemåten, trengs det grønnere alternativer. I dette tilfellet er det datautstyr til bruk i hjemmet og i bedriften med grønnere alternativer. Utarbeiding av strategier er det som er med på å skape bærekraftige verdiskapninger. I tillegg er det å identifisere og utnytte forretningsmulighetene innenfor bærekraften.

Gode skjermer har noe å si på bærekraften på datamaskiner. Jo mer solide de er, desto lengre levetid har dem. Når laptoper varer lengre, så fører dette til mindre kast. Dessuten er det mulig å kose seg med den ene datamaskinen du har i lang tid, uten å måtte bytte ut.

Grønnere energi

Fujitsu laptop regnes som grønnere dataprodukter. Det er fordi de er utviklet med grønnere alternativer. Dette gjelder batteri, metaller og skjermer. Det gjelder også for eksempel å bruke minst mulig av de sjeldnere typene av jordmineraler. Resirkulering av batterier og kretskort er viktig å se etter. Det er fordi dette reduserer utslipp av kjemikalier fra maskinen.

Stikkord: